OVER ONS

Wij zijn Koen en Marieke Uijen. Samen met onze drie jongens hebben wij een landbouwbedrijf in Niftrik en een scharrelstal voor vleesvarkens in Batenburg. Ons bedrijf is centraal gelegen in het land vlakbij de snelweg A50 en de dorpskern. We hebben een gemengd familiebedrijf met varkens, zoogkoeien en een akkerbouwtak. 

 

 

Op ons bedrijf houden we ongeveer 600 fokzeugen. De dragende zeugen verblijven in een welzijnsvriendelijke strostal, waarbij ze kunnen liggen in strobedden. De biggen worden voor een deel verkocht en voor een deel groeien ze op onze tweede locatie boerderij Boer Bas op tot vleesvarken in een scharrelstal met buiten uitloop en ligbedden met strooisel. De scharrelstal is zo ontworpen dat we hier in de toekomst ook 2-ster of 3-ster (biologische varkens) kunnen houden. Onze wens is, om richting de toekomst over te schakelen naar een gesloten bedrijfsopzet, waarbij we met minder dieren hetzelfde kunnen bereiken. Voorlopig is dit een utopie, het verdienmodel is (nog) onzeker, tegelijkertijd is ook een transitie gaande.

 

Naast varkens houden wij ongeveer 20 stuks zoogkoeien (vleeskoeien) met bijbehorend jongvee van het ras Blonde d’Aquitaines, een vleesras dat van oorsprong afkomstig is uit Frankrijk. Rond Vaderdag gaat de stier naar buiten, zodat het jaar daarop de meeste kalfjes buiten in de wei geboren worden. 

 

De mest van onze dieren gebruiken we grotendeels voor onze akkerbouwtak en een groot deel van de opbrengst van onze gewassen gebruiken we weer als veevoer voor onze dieren. Het stro dat na het oogsten van het graan overblijft, gebruiken we voor de stal van de zeugen en vleesvarkens. Zo proberen we de kringloop op ons bedrijf steeds verder uit te breiden en zijn we voor een deel zelfvoorzienend bezig. Als je op je akker efficiënt wilt verbouwen is het belangrijk om goed met de bodem om te gaan. Wij zetten ons in voor duurzaam bodembeheer door het toepassen van ruige stalmest, het voorkomen van verdichting van de bodem, het gebruik van kunstmest te beperken, na iedere oogst groenbemester in te zaaien  zodat uitspoeling voorkomen wordt, glycosulfaat gebruiken we niet.

Zonnepanelen zorgen ervoor dat we volledig zelfvoorzienend zijn in energie; we wekken zelfs meer energie op dan we nodig hebben. Wat we overhouden, leveren we terug aan het net.

 

Wij zijn deelnemer van Rijk van Nijmegen Boert Bewust. Via dit initiatief werken we met boeren in de omgeving samen aan verbinding tussen boeren en samenleving in de streek. Neem eens een kijkje op deze site!